Privacy

1. Wie zijn wij en wat doen we?

Welkom bij Dag en Nacht Media (Dag en Nacht), het grootste podcastnetwerk van Nederland. Via onze website www.dagennacht.nl kun contact met ons opnemen als je bijvoorbeeld een podcast met ons wil maken of wil adverteren in ons podcastnetwerk.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. In deze Privacy Policy leggen we uit welke (soort) persoonsgegevens we via onze website verwerken. Ook leggen we uit voor welke doeleinden we de persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze bewaren.

2. Privacywetgeving

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We zullen naar alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk refereren als de Privacy Wetgeving.

3. Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

4. Onze positie als Verwerkingsverantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens in het kader van onze website. Wij bepalen het doel en de middelen van deze verwerkingen van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacy Wetgeving handelen.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

Wij verwerken de persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken en via het contactformulier een bericht achterlaten of zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Gegevens die wij verwerken via het contactformulier

(Persoons)gegevens: Doeleinde(n): Grondslag(en):
| Nieuwsbrieven E-mailadres. | We gebruiken deze informatie om: je via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze podcasts| Wij sturen je alleen een nieuwsbrief als je hiervoor toestemming hebt gegeven door je te registreren voor onze nieuwsbrief op onze website. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief.

| Contactgegevens per mail, telefoon of via social media Informatie die je aan ons bekend maakt als je ons een bericht stuurt via het contactformulier op d website of via onze social media zoals bijvoorbeeld je voor- en achternaam, e-mailadres en andere informatie die je met ons deelt. | We gebruiken deze data om: contact met je op te nemen aan de hand van jouw bericht; je te helpen met jouw vraag of opmerking.| Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jou te helpen met je vraag of opmerking en omdat jij deze gegevens vrijwillig met ons deelt. Het privacybeleid van alle social media-pagina’s wordt beheerd door het sociale medium zelf. Op de volgende pagina’s kun je zien hoe ieder medium omgaat met jouw Persoonsgegevens:

Instagram: Privacyinstellingen en informatie
Facebook: Gegevensbeleid
Twitter: Privacy Policy

| Technische gegevens Informatie over het apparaat waarmee je onze website bezoekt, het IP-adres waarmee, de tijdstippen waarop en het land vanaf waar je onze website gebruikt en informatie over de browser die je gebruikt. | Wij gebruiken deze gegevens om: onze website aan te passen aan jouw apparaat. | Wij mogen deze Persoonsgegeven verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben jou een goed functionerende website aan te bieden.

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens van nieuwsbrieflezers | Deze gegevens bewaren wij totdat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Overige gegevens | Wij bewaren overige Persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden.
Wij bewaren de persoonsgegevens langer dan bovengenoemde termijnen, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7. Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

Verwerkers
We maken in het kader van onze website gebruik van enkele partijen die de persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken (Verwerkers). Wij zetten bijvoorbeeld Verwerkers in voor het hosten van onze e-mail en de opslag van (persoons-)gegevens. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Privacy Wetgeving. Wij hebben met al onze Verwerkers afspraken vastgelegd in verwerkersovereenkomsten waarin – in lijn met deze Privacy Policy – is vastgelegd wat deze partijen met de persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Externe verwerkingsverantwoordelijken
Ook kunnen persoonsgegevens door externe partijen met partijen delen die de gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen of moeten verwerken. Denk hierbij aan de hosting partijen van de podcast players op onze website. Controleer hiervoor

Intern
Wij geven onze medewerkers enkel toegang tot bovengenoemde persoonsgegevens als zij deze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te oefenen. Al onze medewerkers en freelancers zijn contractueel gebonden aan geheimhouding en naleving van de Privacy Wetgeving.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn

8. Exporteren gegevens buiten de Europese Unie (EU)

Wij zullen alleen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens zullen in dat geval alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Privacy Wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).

9. Hoe beschermen we de persoonsgegevens?

We werken hard om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:
– Onze medewerkers hebben alleen toegang tot de (Persoons)gegevens op een need-to-know basis;
– We versleutelen de (Persoons)gegevens met BCrypt encryptie;
– Onze medewerkers hebben hun draagbare apparaten, zoals laptops, mobiele telefoons en tablets, vergrendeld met een wachtwoord;
– Onze netwerkverbindingen worden beveiligd via Secure Socket Layer (SSL) of Transport Layer Security (TLS) of een vergelijkbare technologie;
– Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsclausule in hun contract;
– Wij hanteren een ‘paperless office’ beleid, dit betekent dat wij zo min mogelijk papier gebruiken;

10. Websites van derde partijen

Je kunt (hyper)links op onze website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

11. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je onze Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze website je browser of computer herkent.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Ze stellen je in staat om je door onze website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies. Wij maken gebruik van deze cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Functionele cookies die wij gebruiken zijn: Google Tag Manager.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze website en diensten te verbeteren. Wij maken gebruik van deze cookies om het surfgedrag van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – te verwerken tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Analytische cookies die wij gebruiken zijn: Google Analytics (privacy vriendelijk ingesteld).

Omdat onze cookies privacy vriendelijk zijn ingesteld, verwerken ze geen persoonsgegevens. Wij hebben op onze website dan ook geen cookiebanner.

12. Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze website te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom van tijd tot tijd updaten.

13. Jouw rechten en onze contactgegevens

Op grond van de Privacy Wetgeving heb jij het recht om:
– ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
– ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;
– ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
– jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
– bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
– een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te reageren. Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, vragen of opmerkingen over de manier waarop
wij met persoonsgegevens omgaan, kun je mailen naar info@dagennacht.nl.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Dag en Nacht Media B.V.
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
info@dagennacht.nl

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Algemeen
info@dagennacht.nl

Adverteren
adverteren@dagennacht.nl

Kantoor
Dag en Nacht Media
Baarsjesweg 224-5
1058 AA Amsterdam

Google Maps ➞

Hopelijk spreken we elkaar snel!